×
Erkend installateur voor het BRUSSELS GEWEST onder
nummer 0478467
Erkend installateur voor het VLAAMS GEWEST onder
nummer GV02522
Erkend installateur CERGA onder
nummer 1212

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. Door een bestelling te plaatsen verklaren onze klanten onze verkoopsvoorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden.

  2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar behalve wanneer uitdrukkelijk an schriftelijk anders werd overeengekomen.

  3. Bij overschrijden van de betalingstermijn is er zonder, zonder ingebrekestelling, 10% verwijlintrest verschuldigd, vermeerderd met 10% van het factuurbedrag voor administratieve kosten.

  4. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

  5. In geval van overmacht, veroorzaakt door een leverancier of door uitzonderlijke omstandigheden, kan Atelier 408 niet verantwoordelijk gesteld worden en zal dit in geen enkel geval recht op schadevergoeding geven.

  6. De waarborg op de door Atelier 408 geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die de fabrikant toekent.  In geval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen.

  7. Klachten over fakturen of goederen worden enkel aanvaard wanneer per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, na ontvangst, worden gemeld.